Хай Уай Тиен

Традиционна китайска храна в Приморско.

Приморско, ул. „Иван Вазов“ 7