Семеен хотел ПЛОВДИВ

Екатерина и Йордан Дженкови – Директор
Александър и Даниела Дженкови – УправителиАдрес: ул. Бриз 9
            Приморско
            8180
            България